startsida
Om oss
Kunskapsunderlag jämställd tillväxt
Kontakta oss
Varför jämställdhet bidrar till tillväxt
Intranät Winnet Dalarna
Arbetslösa kvinnors kompetens
Kartor - deltid/inkomst/timanställda. Per kommun och kön.
Winnet Dalarna förverkligar Winnet 8:s handlingsplan
Hantverk och formgivning
Jämställdhet och attraktivitet
Sammanfattning attraktivitet
Winnet Dalarna = fem organisationer som samarbetar för att jämställdhetsintegrera Dalarnas regionala tillväxtarbete

 

Projektet Winnet Dalarna avslutades den sista oktober 2015. Tack alla som medverkat. Några av aktörerna i samarbetet har nu en ansökan inne hos Europeiska Socialfonden om ett nytt treårigt projekt där vi fokuserar på jämställdhetsarbete på kommunal nivå i Dalarna.

Winnet Dalarna pågick under 2011-2015 och syftade till att synliggöra kvinnors villkor och öka jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.

Detta gjordes bland annat med hjälp av kartläggningar och kompetensutveckling för tjänstemän och politiker.

                       
 

Senaste nytt

Genusmedveten företagsrådgivning
Winnet Dalarnas film om vår metod för genusmedveten företagsrådgivning "Rådgivargiraffen - Tänk längre" ligger nu ute på youtube: https://youtu.be/ZeWblJ9YODE
En broschyr med mer info: Rådgivargiraffen, broschyr A5.pdf

Rapport "innovationer för vardagspusslet"

Winnet Dalarna var med i förstudien "normkritiska innovationer för vardagspusslet" http://www.teknikdalen.se/1646.php. Det var en pilotstudie som identifierade barnfamiljers behov av lösningar för att bättre få ihop kombinationen heltidsjobb och familjeliv. Förstudien är nu avslutad.
Hur ser unga i Dalarna på könsrollerna?
Lokala genuskontrakt är ett begrepp som beskriver könsrollerna kopplat till geografi. Förväntningarna på män och kvinnor variera nämligen beroende på var man bor. Uppsala Universitet fick i uppgift att intervjua unga kvinnor och män i fyra av Dalarnas kommuner, samt föra samtal med ett antal nyckelpersoner i Dalarna. Dessa har gett sin bild av könsrollerna och hur de uppfattar att de påverkar individers benägenhet att studera vidare och att starta företag.

Få regionala utvecklingsprojekt drivs mot branscher där kvinnor verkar
Region Dalarna och länsstyrelsen Dalarna beviljar projektmedel för att stärka länets utveckling. I nuläget kommer väldigt få projektansökningar från de branscher där kvinnor främst arbetar och driver företag. Winnet Dalarna kartlade vad man kan göra åt det. Projektet gjorde en genomgång av nationella rapporter och utvärderingar, samt intervjuer med regionala projekthandläggare, beslutsfattare och med de organisationer som skulle kunna söka utvecklingsmedel men inte gör det.

Länets utvecklingsprojekt förbättrar sina möjligheter med jämställdhetsperspektiv

Länsstyrelsen Dalarnas del i Winnet Dalarna erbjöd under 2015 ett processtöd för att hjälpa projektägare, handläggare och projektledare med att få bättre verkan av det horisontella målet jämställdhet. Metoden användes av större projekt som finansierats av Europeiska Utvecklingsfonden (ERUF) och landsbygdsprogrammet. Syftet var att öka projektens - och de deltagande företagens -  innovationsförmåga, samt att bidra till att projekten fick ett bättre resultat av sina insatser.                                        


Winnet Dalarna
Provided by Webforum