startsida
Om oss
Kunskapsunderlag jämställd tillväxt
Kontakta oss
Varför jämställdhet bidrar till tillväxt
BNP
generationsväxling
kompetensförsörjning
ökad lönsamhet
Ökat socialt kapital
attraktivitet
innovationskraft
Intranät Winnet Dalarna
Arbetslösa kvinnors kompetens
Kartor - deltid/inkomst/timanställda. Per kommun och kön.
Winnet Dalarna förverkligar Winnet 8:s handlingsplan
Hantverk och formgivning
Jämställdhet och attraktivitet
Sammanfattning attraktivitet
Jämställdhet ger ökad lönsamhet i företag

En rad samband har hittats mellan aktivt arbete för jämställdhet och ekonomisk lönsamhet i företag.  Jämställdhet ger bättre beslut i företaget, vilket i sin tur leder till högre lönsamhet.[1] Företag med kvinnor i ledningen har högre lönsamhet än de som inte har det.[2] Detta forskningsresultat beror naturligtvis inte på att kvinnor är kompetentare än män utan på att mångfald och bred erfarenhetsbas i ledningsgrupper ger bättre beslut och därmed ökad lönsamhet. Mångfald i personalen ger också företaget större kontaktytor mot olika delar av samhället.[3]

 En annan förklaring är att aktivt arbete för jämställdhet minskar strukturella hinder för alla individer. Fokus hamnar istället på kompetens och nyttan för företaget/organisationen. Det ger rätt person på rätt plats, samtidigt som alla får samma möjlighet att växa och utvecklas. Det skapar högre motivation och ökar innovationskraften.

Produktutvecklingen blir effektivare med erfarenheter från båda könens användning av produkterna. Vad händer egentligen när man börjar titta på design av en bil utifrån vad kvinnor vill ha, eller börjar utgå från vad män önskar sig i form av smycken och skönhetsprodukter?  Ny design kan skapas för att passa andra kundgrupper än de ursprungliga, vilket öppnar för nya marknader. Ett bra exempel på detta är Volvos koncept-bil som utgick från kvinnors önskemål och togs fram av en grupp kvinnliga ingenjörer 2004.  Av 28 nya tekniska lösningar har idag runt hälften blivit verklighet i produktion.[1]  Welbourne, Theresa M (1999) “Wall street likes its women: An Examination of Women in the Top Management Teams of Initial Public Offerings”. Cornell University

 [2]  Haldorson, K, Karnefors B (2008) “Lönsamhet ur ett genusperspektiv – är jämställt mer lönsamt?” Göteborgs Universitet. Adler, Roy (2001), ”Women in the executive suite correlate to high profits. Pepperdine University.

 [3] ibid


Winnet Dalarna
Provided by Webforum